గుడ్ ఫ్రైడే పురస్కరించుకుని ముళ్ళ కిరీటం చిత్రాలు...

Trending

8:10:45

దేశంలో ప్రస్తుత కరోన వివరాలు

RECOVERED

ACTIVE

DEATHS

Follow Us
హోమ్Tagsగుడ్ ఫ్రైడే పురస్కరించుకుని ముళ్ళ కిరీటం చిత్రాలు...

గుడ్ ఫ్రైడే పురస్కరించుకుని ముళ్ళ కిరీటం చిత్రాలు...

గుడ్ ఫ్రైడే పురస్కరించుకుని ముళ్ళ కిరీటం చిత్రాలు…

విశ్వంవాయిస్ న్యూస్, రాయవరం: గుడ్ ఫ్రైడే క్రీస్తును శిలువ వెయ్యటం, కల్వరి వద్ద అతని మరణం యొక్క జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకొనే క్రైస్తవమత విశ్వాసకులకి ప్రాథమికంగా ఒక...
advertisement

తాజా వార్తలు

advertisementWanted

క్రికెట్

advertisement