గ్రామ వాలంటరీ లకు నియమిక పత్రాలు అందజేసిన ఎంపీపీ

Trending

8:10:45

దేశంలో ప్రస్తుత కరోన వివరాలు

RECOVERED

ACTIVE

DEATHS

Follow Us
హోమ్Tagsగ్రామ వాలంటరీ లకు నియమిక పత్రాలు అందజేసిన ఎంపీపీ

గ్రామ వాలంటరీ లకు నియమిక పత్రాలు అందజేసిన ఎంపీపీ

గ్రామ వాలంటరీ నియమక పత్రాలు అందజేసిన ఎంపీపీ..

విశ్వంవాయిస్ న్యూస్ డెస్క్, రాయవరం: మండలంలో వివిధ గ్రామాలలో ఖాళీగా ఉన్న గ్రామ వాలంటరీ పోస్టులలో ఉత్తరత సాధించిన గ్రామ వాలంటీర్లకు నియమిక పత్రాలు ఎంపీపీ...
advertisement

తాజా వార్తలు

advertisementWanted

క్రికెట్

advertisement